Alternativna energija in telekomunikacije

Izdelujemo konstrukcije, ki se uporabljajo za montažo sončnih kolektorjev, ko tudi foto voltaičnih elementov. Na naše konstrukcije se lahko montira tudi vrsta antenskih sistemov tako za sprejem, kot tudi oddajanje. Izdelujemo tudi cevno infrastrukturo za prenos toplotne energije. Infrastrukturo lahko izdelamo iz nerjavečih INOX cevi ter jo opremimo z razvodi in vso potrebno avtomatiko.

 

Ekologija

Naši izdelki in rešitve se nahajajo na ekoloških objektih, čistilnih napravah in odlagališčih, po vsej Sloveniji. Vse smo delali po naročilu in meri. Ker je okolje za te izdelke izredno agresivno, so narejeni iz odpornih materialov.

Zavzemamo se, da bomo v prihodnosti naredili in razvili čim več rešitev, ki bodo prispevale k ohranjanju človeku prijazne okolice, pridobivanju energije iz alternativnih virov in zmanjševanju onesnaženja ter izpusta toplogrednih plinov v ozračje.